Hero billede

For læger

Brug for en akut tid eller at konferere en patient?
Praktiserende læger er altid velkomne til at ringe og konferere en patient eller anmode om en akut tid.
Hemmeligt telefonnummer findes ved at logge ind på sundhed.dk med sundhedsfaglig nemID:
Vælg ”Find Behandler” i øverste bjælke – og udfyld navn: ”Birgitte Frederiksen Videbæk”

Henvisninger:
Henvisninger skal sendes elektronisk.

Ydernummer 235024
Lokationsnummer 5790000151448

Henvisningen skal indeholde henvisningsårsag/diagnose med en kort beskrivelse af problemet.

Epikriser:
Efter hver konsultation sendes epikrise til praktiserende læge med plan for videre forløb og evt. behandling.

Indlæser kort..